Betalen

De rekening

 

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke prestatie omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld dat landelijk is vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

 

Afspraken

 

Bij verhinderingen van afspraken graag minimaal 24 uur vooraf berichten. Bij niet of niet tijdige berichtgeving wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

 

Vragen over uw rekening

 

Voor vragen over uw rekening kunt u contact opnemen met onze praktijk. Voor algemene informatie over behandelingen en tarieven kunt u ook terecht bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP).

 

Betalingsvoorwaarden

 

Op de betalingen in onze praktijk zijn de betalingsvoorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der tandheelkunde (KNMT) van toepassing.
Betalingsvoorwaarden KNMT, zie onderstaande link:

KNMT-betalingsvoorwaarden

 

Betaalwijzen

 

De factuur krijgt u van de praktijk en kunt u contant aan de balie betalen of via de bank aan ons overmaken.

 

 

Verzekeringen

 

U kunt zich bij vele verzekeraars voor tandheelkundige zorg verzekeren. Graag verwijzen wij u voor informatie over verzekeringen en de verschillen in dekking naar www.allesoverhetgebit.nl/polisvergelijker