Behandel info

Behandeling

 

Graag zien we u regelmatig voor een periodieke controle. Tijdens dit bezoek nemen we de dagelijkse mondverzorging met u door, zodat uw gebit en mond gezond blijven. Indien nodig ondernemen we actie om de mondhygiëne te verbeteren.

 

Indien er problemen in uw gebit worden geconstateerd, bespreekt de tandarts met u of extra behandeling nodig is. Ook vertelt de tandarts u over:

 

 

Informatie over behandelingen kunt u nalezen in de informatie over mondgezondheid, brochures op onze website en op www.allesoverhetgebit.nl.

 

Kleine ingrepen bespreken we direct met u en de behandeling volgt, indien nodig, op korte termijn. U kunt daarbij denken aan een eenvoudige gebitsreiniging of het plaatsen van een vulling. Bij uitgebreide behandelingen informeren wij u over de kosten. Na uw instemming voeren we de afgesproken behandeling uit. Dat kan over het algemeen binnen [aantal] werkdag(en).

 

Als bijzondere behandelingen nodig zijn, dan hoeft u niet zelf op zoek te gaan. Ik kan u verwijzen naar mijn collega´s voor onder meer Kaakchirurgie / Tandtechnicus / Implantologie.

 

De informatie over uw gebit en de historie van de behandelingen slaan wij op in onze computer. Uiteraard is dit systeem goed beveiligd. Wij bewaren de gegevens minstens 15 jaar. Op uw (schriftelijk) verzoek kunnen we uw gegevens ook doorzenden naar een andere behandelaar.

 

 

Preventie

 

Een gezonde mond en een mooi gebit beginnen bij preventie. U kent vast het gezegde ‘voorkomen is beter dan genezen’. Dat geldt ook voor uw gebit. Enkele belangrijke aspecten zijn op de juiste manier poetsen, flossen, stokeren of ragen en regelmatige controle van uw gebit door onze tandartsen en het team. Wij sturen u bericht als het weer tijd is voor de periodieke controle. Op www.allesoverhetgebit.nl vindt u veel praktische informatie over preventie.

 

 

Kwaliteit

 

Bij goede zorg en aandacht voor uw gebit staat kwaliteit voorop. Daarom besteden wij veel aandacht aan zorgvuldige informatie en goede service aan u. Goede behandelingen, materialen en administratie zijn hierbij essentieel. Wij hanteren daarvoor procedures die gebaseerd zijn op richtlijnen van de beroepsvereniging en wetenschappelijke verenigingen in de mondzorg. Een goede klachtenbehandeling hoort daar ook bij.

 

Onze praktijk werkt aan het op pijl houden van de kwaliteit. Binnen de tandheelkunde zijn diverse kwaliteitsbevorderende activiteiten beschikbaar. Onze praktijk besteedt tijd en aandacht aan de volgende zaken:

 

 

Uw mening stellen wij buitengewoon op prijs. Hebt u suggesties hoe we u beter van dienst kunnen zijn? Neem dan contact met ons op. Zo kunnen we ervoor zorgen dat we goede kwaliteit blijven leveren.

 

Angst

 

Voor sommige mensen is een bezoek aan de tandarts niet prettig omdat zij bang zijn voor de tandarts. Heeft u dat ook, dan is het goed te weten dat u niet de enige bent. Laat dit u er niet van weerhouden om toch te komen. Stel een tandartsbezoek niet uit. Wie vinden het belangrijk u op uw gemak te stellen. U doet er goed aan met ons over uw angst te praten. We nemen ruim de tijd voor u en bespreken eerst wat er eventueel nodig is. Door bijvoorbeeld een lichte verdoving en nieuwe technieken hoeft u geen pijn te voelen. We zorgen ervoor dat een behandeling zo prettig mogelijk verloopt.

 

Angst voorkomen is belangrijk. Wij adviseren om uw kinderen al vroeg mee te nemen naar onze praktijk, zelfs al voordat ze behandeling nodig hebben. Zo kunnen ze wennen aan de tandartsomgeving en maken ze op speelse wijze kennis met de beweegbare stoel, de instrumenten en de medewerkers.

 

Klachten

 

Wij doen er alles aan om u de beste tandheelkundige zorg te bieden en hebben daarover graag goed contact met u. Daar kunt u van op aan. Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden, dan vragen wij u dit eerst persoonlijk met ons te bespreken. Voor ons is het belangrijk te weten dat u een probleem hebt of niet helemaal tevreden bent. Wij willen u graag uitleggen waarom we iets op een bepaalde manier hebben gedaan en meestal lost dit onduidelijkheden op. We vertrouwen er op dat we gezamenlijk een oplossing vinden. Hier vindt u onze contactgegevens.

 

Informatiepunt
Wilt u meer informatie over tandheelkunde en tandheelkundige behandelingen, dan kunt u terecht op www.allesoverhetgebit.nl of telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP, tel: 0900 202 5012, € 0,15 per minuut). Beide geven onafhankelijke informatie en zijn opgericht door onze beroepsorganisatie NMT.

 

Klachtenregeling
Indien we gezamenlijk niet tot een voor u bevredigende oplossing komen, dan kunt u terecht bij de NMT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten. Deze regeling voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgaanbieder stelt. Aan de klachtenregeling zijn geen kosten verbonden. Er zijn twee mogelijkheden:

 

– Bemiddeling. Onder leiding van twee deskundigen van de Regionale Bemiddelingsraad wordt gezocht naar een voor beide partijen aanvaardbare oplossing. Als de bemiddeling slaagt, wordt de uitkomst schriftelijk vastgelegd en is de klacht afgehandeld.

 

– Formele klachtbehandeling. Wanneer u geen prijs stelt op bemiddeling of als de bemiddelingspoging mislukt, kunt u de NMT vragen om behandeling van uw klacht door de Centrale Klachtencommissie. U en uw tandarts worden dan uitgenodigd voor een hoorzitting. Daarna volgt de uitspraak van de Centrale Klachtencommissie. Wanneer daartoe aanleiding is, kan de Centrale Klachtencommissie een aanbeveling doen aan de tandarts. Zo’n aanbeveling heeft tot doel dat de tandarts maatregelen treft ter verbetering van de kwaliteit van zijn tandheelkundig handelen, zijn praktijkorganisatie zoals zijn optreden en voorlichting richting patiënten. De Centrale Klachtencommissie kan geen schadevergoeding opleggen.

 

Eigen nota 16 jarigen

 

Als tandartsenpraktijk zijn wij verplicht om kinderen vanaf 16 jaar hun eigen nota te sturen. De eigen nota is nodig omdat kinderen vanaf hun 16e zelfstandig een behandelovereenkomst kunnen aangaan. Zij hebben ook zelf recht op informatie over de behandeling en deze informatie valt onder het medisch beroepsgeheim van de tandarts. Het medisch beroepsgeheim van de tandarts geldt ook tegenover de ouders of verzorgers.

 

De kosten voor een tandheelkundige behandeling van een patiënt van 16 jaar en ouder horen daarom niet terecht te komen op een zogenoemde verzamelnota. Deze verplichting komt voort uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (artikel 7:447).

 

In de meeste gevallen zullen de behandelingen volledig vergoed worden door uw zorgverzekeraar omdat kinderen vanuit de basisverzekering verzekerd zijn voor de mondzorg en zult u geen rekening ontvangen, maar bij enkele zorgverzekeraars is er ook bij kinderen voor sommige behandelingen al een eigen bijdrage verplicht.

 

Patiënten vanaf 16 jaar kunnen ook toestemming geven om informatie over de behandeling, met als doel het verzenden en betalen van de nota, wel te delen met de ouders of verzorgers. Hiervoor hebben wij dan wel schriftelijk uw toestemming nodig. Formulieren hiervoor liggen in de praktijk of op deze website. Als uw 16/17 jarige zoon of dochter dit formulier invult, zult u als ouder de factuur blijven ontvangen.

 

Bij de oproep van de controle wordt het e-mail adres gebruikt dat bij ons bekend is; vaak zal dit het e-mail adres van een van de ouders zijn. Mocht dit veranderd moeten worden, dan horen wij dit graag!

 

 

TOESTEMMING VOOR DOORSTUREN REKENING VAN MINDERJARIGEN (16/17 JAAR)

 

Praktijknaam     : Tandartsenpraktijk Delden

AGB-code         : 12002049

 

Patiënt:

Naam               :                                  ________________________________

Adres               :                                  ________________________________

Woonplaats       :                                  ________________________________

Geboortedatum :                                  ________________________________

 

Als je verzekerd bent via je ouders (of wettelijke vertegenwoordiger) dan zien zij in het vergoedingen-overzicht van de zorgverzekeraar jouw behandeling(en) terug. Ben je niet of onvoldoende verzekerd, dan krijgen jouw ouders (of wettelijk vertegenwoordiger) de rekening(en).

Om de rekening van jouw behandeling(en) te verwerken gebruiken we jouw naam, adres, geboortedatum, geslacht, polisnummer, BSN (om jouw zorgverzekering te checken) en informatie over de soort behandeling(en).

De wet eist dat wij toestemming aan jou vragen voor het verstrekken van jouw gegevens aan:

* Jouw zorgverzekeraar

* Jouw ouders (of wettelijke vertegenwoordiger)

Deze gegevens gebruiken we alleen voor het innen van de rekening van jouw behandeling(en). Je kunt altijd je toestemming intrekken.

 

JA, IK GEEF TOESTEMMING:

Handtekening:

___________________________

 

Naam :____________________________

Datum:____________________________